PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE 
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2017

 

WYDAWANE BĘDĄ
W BUDYNKU
URZĘDU GMINY W UCHANIACH

od 4. 12. 2017r.

w godz. od 8:30 do 13:00

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Uchaniach
informuje,
że w miesiącu Listopadzie 2017 r.
rozpocznie dystrybucję artykułów żywnościowych otrzymanych  w ramach Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.09.2017  r.- 10.06.2018 r.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: listopad 2017 r. – czerwiec 2018 r.

NAZWA ORGANIZACJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ DYSTRYBUCJĄ ŻYWNOŚCI NA TERENIE GMINY UCHANIE: Ochotnicza Straż Pożarna w Uchaniach ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.: (84)6577-266 kom. 793-577-115,
przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach.

Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych:

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka produktów tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, buraczki wiórki, makaron kukurydziany,  koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
  1. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
  2. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ będzie nieodpłatna.
  3. Paczki żywnościowe wydawane będą w budynku Urzędu Gminy w Uchaniach w określonych dniach i godzinach. Informacja o terminie dystrybucji podana zostanie na stronie internetowej oraz udostępniona w formie plakatów i ogłoszeń w m-cu listopadzie 2017 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
  z pomocy społecznej, tj.:

- 1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i

- 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie,

Do pomocy zakwalifikowanych zostało 504 osób z terenu Gminy Uchanie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Finansowane realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Niefinansowane takie jak:

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej.
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podniesienie poziomu aktywności zawodowej
 • integracja pokoleniowa

 

W/w działania będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.

 


 
Dodaj do Facebook`a